Loading

Gieo quẻ hay xin xăm mỗi dịp xuân đến là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam. Gieo quẻ Quán Âm, hay còn gọi là Xin Xăm Quan Thế Âm Bồ Tát, Bói quẻ Quan Âm, Xin quẻ Quán Âm, Bói Quán Âm, Quân Âm Linh Xám là hình thức gieo quẻ có lẽ phổ biến nhất tại Việt Nam nhằm giúp dự đoán một cách tương đối chính xác về số mệnh con người. Từ đó, người xem sẽ lên kế hoạch chi tiết để có những bước đi vững chắc trong tương lai. Nếu quẻ tốt, người xem có thể tự tin lên những kế hoạch tốt hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Nếu quẻ xấu, người có thể có những hành động cẩn trọng tránh hấp tấp, vội vã. 

 

✅ Cầu may mắn, bình an ❤️ Cầu tài lộc
✅ Cầu thi cử đỗ đạt ❤️ Cầu thăng quan, tiến chức

1 - Quán Âm là ai?

Quan Âm (nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm) là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm là một trong 4 vị Bồ Tắt cùng với Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Văn Thù Sự Lợi được thờ cùng nhiều tại các nước Phương Đông như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên...

Theo quan niệm xưa, Quán Thế Âm Bồ Tát có khả  năng "nhìn thấy và nghe thấy" tiếng ai oán, đau khổ của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần. Do vậy, Quan Thế Âm được coi là vị Bồ Tát có "Thần lực nhất" so với 3 vị còn lại. Chính vì thế, tại các chùa chiền ta sẽ thấy tượng Phật Bà Quan Âm thường rất lớn.

2 - Gieo quẻ Quán Âm (Xin xăm Quán Âm) là gì?

 • Gieo quẻ Quán Âm là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Xăm Quán Âm có 100 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới. 

3 - Gieo quẻ Quán bản đầy đủ nhất 32 quẻ hay 100 quẻ?

 • Bản 32 quẻ là dựa trên tích "Bồ Tát ban cho Đường tăng 32 quẻ thượng linh". Và từ đó mọi người nhầm tưởng quẻ Quán Âm chỉ có 32 quẻ. Theo các sách cổ thì Quán Âm có đầy đủ 100 quẻ. 
 • Hiện nay trên Internet xuất hiện các bản không đầy đủ của gieo quẻ Quán Âm. Có bản 32 quẻ.
 • Bản đầy đủ nhất sẽ thể hiện được đầy đủ các trường hợp nhất. Nếu thiếu nó không còn là "thiếu", mà nó sẽ thành "sai".
 • Huyền số với đầy đủ 100 quẻ Quán Âm sẽ giúp các bạn trải nghiệm được chính xác nhất.

4 - Những lưu ý khi gieo quẻ Quán Âm?

 • Gieo quẻ Quán Âm muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

 • Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

 • Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

 • Khi xin quẻ, hãy cần đọc rõ ràng tên tuổi, quê quán, địa chỉ sinh sống của bản thân và gia đình theo mẫu dưới đây:

5 - Bài khấn nguyện trước khi gieo quẻ Quán ÂM

“Trời Phật che chở, thánh thần thiêng liêng. Có ngờ thì hỏi, có bói thì thông. Chữ rằng: “Có lòng thành tức có thần chứng, có lời cầu xin tức có sự ứng nghiệm”.

Hôm nay là ngày…………tháng …………năm …………………, lúc ……… giờ……

Con tên là ………………………………………,   ………………tuổi, ở tại ……………………………………………………………………

Muốn biết về việc ……………………………………………

Gặp sự quan tâm , lòng đương thắc mắc, dám xin cung thỉnh Đức Phật Quan  Âm lai lâm chứng giám, ban cho một quẻ linh xâm, đặng tỏ sự tình hay dỡ, kết quả xấu tốt ra sao.

Hay khen hèn chê, để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà qua, hầu có thể tránh dữ tìm lành, đổi tai làm phúc.

Nay kính khấn”

6- Ý nghĩa của việc gieo quẻ Quán Âm đối với cuộc sống là gì?

 • Có rất nhiều loại xin xăm khác như Xin xăm Khổng Minh, Gieo quẻ Kinh dịch, Xin xăm Quan Thánh, Bói bài... Nhưng tựu chung ý nghĩa chung đều là cầu tài, cầu lộc, dự đoán việc trong tương lai.  Với mỗi Quẻ gieo đươc sẽ có ý nghĩa riêng, có thể là xấu hoặc tốt. Từ đó chúng ta sẽ chuẩn bị những việc cần thiết có thể ứng biến với sự việc. để có kế hoạch cụ thể ứng biến với sự việc.

7 - 100 Quẻ Quán Âm gồm gì?

Trong 100 quẻ này có:

 • 22 quẻ thượng xâm (tốt nhiều)
 • 60 quẻ trung xâm (tốt vừa)
 • 18 quẻ hạ xâm (xấu)
STT BÓI QUAN ÂM LINH XÂM QUẺ BÓI (TÍCH CỔ)
1 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 01 thượng xâm tý cung Chung Ly thành đạo
2 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 02 hạ xâm tý cung Tô Tần bất đệ
3 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 03 hạ xâm tý cung Đổng Vĩnh ngộ tiên
4 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 04 thượng xâm tý cung Ngọc Liên hội Thập Bằng
5 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 05 trung xâm sửu cung Lưu Thần ngộ tiên
6 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 06 trung xâm sửu cung Nhân Quý ngộ chủ
7 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 07 hạ xâm sửu cung Tô Nương tẩu nạn
8 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 08 thượng xâm sửu cung Diêu Năng ngộ tiên
9 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 09 trung xâm dần cung Khổng Minh điểm tướng
10 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 10 trung xâm dần cung Bàng Quyên quan trận
11 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 11 thượng xâm dần cung Thư tiến Khương Duy
12 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 12 thượng xâm dần cung Vũ Cát ngộ sư
13 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 13 trung xâm dần cung La Thông bái sư
14 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 14 trung xâm mão cung Tử Nha khí quan
15 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 15 trung xâm mão cung Tô Tần đắc chí
16 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 16 trung xâm mão cung Diệp mộng hùng trào đế
17 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 17 trung xâm mão cung Thoại mai chỉ khát
18 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 18 thượng xâm mão cung Tào Quốc Cữu vi tiên
19 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 19 trung xâm thìn cung Tử Nghi phong vương
20 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 20 trung xâm thìn cung Khương Thái Công ngộ Văn Vương
21 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 21 thượng xâm thìn cung Lý Đán long phượng phối hợp
22 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 22 trung xâm dĩ cung Lục Lang phùng cứu
23 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 23 trung xâm dĩ cung Hoài Đức chiêu thân
24 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 24 hạ xâm dĩ cung Ân  Giao ngộ sư
25 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 25 trung xâm dĩ cung Lý Quảng cơ  trí
26 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 26 trung xâm dĩ cung Chung Quỳ đắc đạo
27 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 27 trung xâm ngọ cung Lưu Cơ gián chủ
28 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 28 trung xâm ngọ cung Lý Hậu tầm Bao Công
29 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 29 trung xâm ngọ cung Triệu Tử  Long cứu a đẩu
30 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 30 trung xâm ngọ cung Kỳ Bàn đại hội
31 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 31 trung xâm vị cung Phật Ấn hội Đông Pha
32 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 32 trung xâm vị cung Lưu Bị cầu hiền
33 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 33 trung xâm vị cung Giảo Kim sính Nhân Quý
34 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 34 trung xâm vị cung Đào Viên kết nghĩa
35 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 35 trung xâm thân cung Đường Tăng thủ kinh
36 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 36 trung xâm thân cung Tương Tử ngộ tân
37 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 37 trung xâm thân cung Lý Tịnh  quy sơn
38 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 38 hạ xâm thân cung Hà Văn Tú ngộ nạn
39 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 39 hạ xâm dậu cung Khương Nữ tầm phu
40 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 40 trung xâm dậu cung Võ Tắc Thiên đăng vị
41 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 41 trung xâm dậu cung Đổng Trác thu Lữ Bố
42 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 42 thượng xâm dậu cung Mục Liên cứu mẫu
43 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 43 thượng xâm tuất cung Hành Giả đắc đạo
44 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 44 trung xâm tuất cung Khương Duy Đặng Ngải đẩu trận
45 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 45 thượng xâm tuất cung Nhân Tông nhận mẫu
46 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 46 trung xâm tuất cung Vị thuỷ điếu ngư
47 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 47 thượng xâm hợi cung Lương Hạo đăng khoa
48 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 48 trung xâm hợi cung Hàn Tín quải soái
49 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 49 trung xâm hợi cung Vương Tường cầu lý
50 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 50 trung xâm hợi cung Đào Châu  quy ngũ hồ
51 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 51 thượng xâm tý cung Khổng Minh nhập Xuyên
52 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 52 trung xâm tý cung Thái Bạch tuý lao minh nguyệt
53 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 53 trung xâm tý cung Lưu Bị chiêu thân
54 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 54 hạ xâm tý cung Mã Siêu truy tào
55 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 55 trung xâm sửu cung Chu Vũ Vương đăng vị
56 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 56 trung xâm sửu cung Lộc Sơn mưu phản
57 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 57 trung xâm sửu cung Đổng Trọng tầm thân
58 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 58 trung xâm sửu cung Văn Vương vấn bốc
59 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 59 trung xâm dần cung Trương Lương ẩn sơn
60 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 60 hạ xâm dần cung Xích Bích ngao binh
61 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 61 trung xâm dần cung Tô Tiểu Muội nạn phu
62 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 62 trung xâm dần cung Đường Tăng đắc đạo
63 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 63 trung xâm mão cung Nữ Oa thị luyện thạch
64 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 64 hạ xâm mão cung Mã tiền phúc thuỷ
65 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 65 hạ xâm mão cung Tôn Tẫn khốn Bàng Quyên
66 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 66 hạ xâm mão cung Bá Vương bị khốn
67 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 67 thượng xâm mão cung Kim Tinh thí Đậu Nhi
68 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 68 trung xâm mão cung Phần Dương chúc thọ
69 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 69 trung xâm thìn cung Mai khai nhị độ
70 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 70 hạ xâm thìn cung Lý Mật phản Đường
71 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 71 trung xâm thìn cung Văn Quân phỏng Tương  Như
72 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 72 trung xâm thìn cung Vương Mãng cầu hiền
73 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 73 thượng xâm tỵ cung Trần Kiều binh biến
74 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 74 hạ xâm tỵ cung Tần bại cầm tam soái
75 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 75 trung xâm ngọ cung Ngũ Viên dạ xuất thiệu quan
76 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 76 trung xâm ngọ cung Hồng Vũ khán ngưu
77 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 77 trung xâm ngọ cung Bồng Bích quy triệu
78 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 78 thượng xâm ngọ cung Lâm Đồng cứu giá
79 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 79 trung xâm ngọ cung Ám phù đảo đồng kỳ
80 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 80 thượng xâm vị cung Trí Viễn đầu quân
81 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 81 thượng xâm vị cung Phong tống Đằng Vương Các
82 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 82 trung xâm vị cung Hoả thiêu Hồ Lô Cốc
83 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 83 trung xâm vị cung Lý Uyên đăng vị
84 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 84 hạ xâm vị cung Trang Tử thí thê
85 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 85 trung xâm thân cung Hàn Văn Công ngộ tuyết
86 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 86 thượng xâm thân cung Thương Lộ trúng Tam nguyên
87 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 87 trung xâm thân cung Giảo Kim thám địa huyệt
88 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 88 trung xâm dậu cung Bàng Hồng uý Bao Công
89 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 89 thượng xâm dậu cung Đại khán quỳnh hoa
90 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 90 thượng xâm dậu cung Vi Bội ngộ tiên
91 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 91 trung xâm dậu cung Tam chiến Lữ Bố
92 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 92 thượng xâm dậu cung Sái Khanh báo ân
93 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 93 trung xâm tuất cung Cao Quân Bảo chiêu thân
94 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 94 hạ xâm tuất cung Bá Nha phỏng hữu
95 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 95 trung xâm tuất cung Tào Phi xưng đế
96 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 96 thượng xâm tuất cung Đậu Yên Sơn tích thiện
97 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 97 trung xâm hợi cung Lục xuất kỳ sơn
98 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 98 hạ xâm hợi cung Cát Bình ngộ nạn
99 Quan Âm Linh Xăm giải xăm số 99 hạ xâm hợi cung Đào Tam Xuân quải soái
100 Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 100 hạ xâm hợi cung Tam giáo đàm đạo

7 - Khi nào cần gieo quẻ Quán Âm?

Vào mõi dịp năm mới, văn hóa của người Dân thường hay đi xem bói Quán Âm tại những ngôi chùa, ... Tuy nhiên hiện nay việc xem cũng khá đơn giản thông qua kênh online, lúc nào bạn cũng có thể gieo được quẻ của mình và có thể xem bình giả luôn.

Cũng có những quan niệm là nên xem hàng ngày, xem hàng tuần... Tuy nhiên theo các chuyên gia của Huyền số, Chúng ta không nên "Mê tín" quá, mà hãy coi như đây là phương pháp giúp hướng tới cái thiện hơn. Do vậy hãy tự tin vào bản thân, vạch các kế hoạch kỹ lưỡng biết giúp đỡ người khác thì công việc ắt thuận.

8 - Gieo quẻ Quán Âm ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều cách có thể giúp quý bạn có thể gieo quẻ Quán Âm. Phổ biến nhất vẫn là đi lễ chùa xin quẻ nhân dịp đầu năm. Tuy nhiên hiện nay, nếu bạn ngại lên chùa bạn cũng có thể ngồi nhà truy cập vào website uy tín như huyenso.net để xin quẻ. 

Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều website kém uy tín, kết quả không chính xác hoặc báo "Quẻ của bạn không đúng" gây mất thời gian cho Quý bạn. Các bạn hãy lưu ý lựa chọn.

9 - Tại sao cần xin xăm Quán Âm?

 • Đây không phải là việc bắt buộc. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc gieo quẻ đầu năm là một hình thức Cầu Tài, Cầu Lộc rất phổ biến, có thể như là nét văn hóa con người Việt Nam.
 • Gieo quẻ Quán âm giúp chúng ta dự đoán được các việc trong đại tứ vận: tình duyên, gia đạo, công danh, sức khỏe. Nếu quẻ xấu, chúng ta có những phương pháp hạn chế xui xẻo, rủi ro. Nếu quẻ đẹp giúp bạn vững tâm tiến về phía trước.
 • Gieo quẻ là một hình thức tâm linh. Và người gieo quẻ có tín ngưỡng sẽ cao, và có cuộc sống hướng thiện tốt. 

10 - Gieo quẻ Quán Âm hướng tới những đối tượng nào?

Mỗi người có một mục đích cầu tài cầu lộc khác nhau. Ở đây, Ai cũng có thể gieo quẻ được.

 • Với Học sinh, sinh viên: Gieo quẻ Quán Âm nhằm cầu học hành, thi cử tốt mong tương lai tươi sáng.
 • Với Người lao động: Cầu mưa thuận gió hòa, công việc hanh thông
 • Với người Kinh doanh buôn bán: Gieo quẻ Quán Âm cầu tài, cầu lọc, cầu bình an
 • Với người lái xe, hoặc đi làm ăn xa: Cầu cho đi đường thượng thuận lợi "Đi đến nơi, về đến chốn"...
 • Với Doanh nhân, công nhân viên chức: Cầu cho sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp và sự nghiệp phất triển cho công nhân viên.. 

11 - Hướng dẫn gieo quẻ Quán Âm nhanh chóng và chính xác

 • Bước 1: Bấm vào link: https://huyenso.net/gieo-que-quan-am-pc43.html
 • Bước 2: Quý bạn hãy rửa tay, rửa mặt thành tâm. Sau đó chắp tay khấn nguyện (Theo mục 4.).
 • Bước 2: Bấm nút "Lật quẻ
 • Bước 4: Bấm "Xem kết quả"

 

12 - Tải App gieo quẻ Quán Âm ở đâu?

 • Bạn có thể vào app Store hoặc Apple Play và tìm kiếm từ khóa "Quẻ quán âm" để download cho mình những app tiện ích nhất về "Xin xăm Quán Âm". Tuy nhiên để tránh mất thời gian tải  lại nặng máy, hãy truy cập ngay vào huyenso.net để xem online.

 

13. Kết luận

Gieo quẻ Quán âm và các hình thức gieo quẻ khác là một phương pháp tâm linh, an yên lòng người. Người xem tin rằng có một thế lực phía sau có thể "hỗ trợ", có thể "cứu độ" cho mỗi người. Mỗi hành động của chúng ta sẽ có "trời đất, thánh thần" biết. Theo quen niệm đó, hướng mọi người tới những hành động lương thiện, giúp đỡ mọi người để được "phù hộ" cho nhiều hơn "Đức năng thắng số".

Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, may mắn!

1.14640 sec| 2252.313 kb